DE STARTENDE FYSIOTHERAPEUT


PATIËNTENADMINISTRATIE

Dossierbeheer, verslaglegging en declareren vormen een substantieel onderdeel van de administratieve werkzaamheden van een fysiotherapeut. 

Voor het administratieve proces hebben diverse softwareleveranciers elektronische patiëntendossiers (EPD) en administratiesystemen ontwikkeld.

Een overzicht van alle softwarepakketten vind je hier.

In de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering is beschreven welke gegevens van het methodisch fysiotherapeutisch handelen moeten worden vastgelegd.

Uit onderzoek blijkt dat 97% van de ondervraagde fysiotherapeuten de administratieve lastendruk veel te hoog vindt. Bijna 40% van de fysiotherapeuten geeft aan per behandeling 11 tot 20% van de tijd kwijt te zijn aan verslaglegging en administratie.