DE STARTENDE FYSIOTHERAPEUT


SPECIALISEREN

Na het afronden van je bacheloropleiding fysiotherapie kun je je gaan specialiseren als fysiotherapeut. Er zijn in totaal 11 erkende specialisaties.

- Manueeltherapeut

- Kinderfysiotherapeut

- Oedeemfysiotherapeut

- Sportfysiotherapeut  

- Bekkenfysiotherapeut

- Psychosomatisch fysiotherapeut

- Geriatriefysiotherapeut

- Orofaciaal fysiotherapeut

- Arbeidsfysiotherapeut

- Bedrijfsfysiotherapeut

- Oncologiefysiotherapeut


Door het volgen van een deeltijd (HBO-)masteropleiding worden domeinspecifieke competenties verworven die je als betreffend fysiotherapie-specialist/verbijzonderd fysiotherapeut nodig hebt.

Hier vind je een overzicht van masteropleidingen die je kan volgen.